Return to Homepage

Jamie Lee Vermeer

     

EN:

Everyone dreams, many can remember something. But there are also those who consciously experience many Galactic lives and even exceptional is also drawing them out completely like Jamie.

NL:

Iedereen droomt, vele kunnen zich wel iets herrineren. Maar er zijn ook die bewust velen Galactisch levens beleven en nog uitzonderlijke is ook helemaal uittekenen zoals Jamie.

  

 

 

EN:

Always felt I was different, and always dreamed realistically. And remembered. Nowadays I work out my dreams on paper , first I used to write this. Now that I am meditating more and know about me origin and why animals were always quiet with me and people like to be with me too I know why. Have also seen things with meditation and been to other places in my dreams that I don't know but are older than our civilization. I think my dreams are not just dreams but possibly memories.
Here I put some of them. Some are from meditation ( by feeling ) and some from dreams.
The first one is my most recent one last night. And the one that came out yesterday when I was drawing on starseed feeling


NL:

Altijd had ik al het gevoel dat ik anders was, en altijd al realistisch gedroomd. En onthouden. Tegenwoordig werk ik mijn dromen uit op papier , eerst schreef ik dit altijd. Nu ik meer aan het mediteren ben en weet van mij afkomst en waarom dieren zich altijd al bij mij rustig waren en mensen ook graag bij mij zijn weet ik waarom.  Heb met meditatie ook al dingen gezien en in mijn dromen op andere plaatsen geweest die ik niet ken maar ouder zijn dan onze beschaving. Ik denk dat mijn dromen niet zomaar dromen zijn maar mogelijk herinneringen. Hier zet ik er een paar neer.
Sommige zijn uit meditatie ( op gevoel) en andere uit dromen. De eerste is mijn recentste van vannacht.
En het persoon kwam er gister uit toen ik op starseed gevoel tekende

 

      

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

web counter

 

Free Web Hosting